Hosting V2 icon

Maatwerk op projectbasis

Full-service ICT, dat bieden we je. Ook op projectbasis. Is er een migratie nodig? Gaat je kantoor verhuizen? Wij nemen graag de regie en regelen het voor je van a tot z. Ons doel is dat jij er geen omkijken naar hebt. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wij houden dat voor je in de gaten en adviseren je waar je op ICT-gebied kunt verbeteren. Van de aanschaf van apparatuur of software tot het ontwerp en ondersteuning. Zodra wij weten wat je nodig hebt, selecteren we een projectmanager die je op weg helpt met deze optimalisatie. Plan een afspraak.

Optimale indeling

Waar staat jouw data? En welke programma's gebruik je? We kijken graag samen met jou of het nog op de beste manier geregeld is. Kan het makkelijker, sneller, beter of goedkoper? Dan gaan we dat voor je regelen zodat jij zo goed mogelijk je werk kunt doen. Hoe? We maken een eenvoudige en overzichtelijke analyse van de huidige en gewenste situatie. Jouw bedrijfsprocessen zijn daarbij leidend. Daarnaast kijken we naar de kansen en mogelijkheden die nieuwe technologieën te bieden hebben. Natuurlijk houden we scherp in de gaten dat de toegevoegde waarde in verhouding staat tot de kosten. Plan een afspraak.

Optimale indeling foto
Tijd voor iets nieuws foto

Tijd voor iets nieuws

Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan ontwikkelingen en omstandigheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de manier waarop de automatisering is vormgegeven. Periodiek bekijken we samen of, en zo ja wat, er aangepast moet worden. Daarbij maken we een eenvoudige en overzichtelijke analyse van de huidige en gewenste situatie. Jouw eigen bedrijfsprocessen zijn daarbij leidend. Daarnaast kijken we ook naar de kansen en mogelijkheden die nieuwe technologieën te bieden hebben. We houden daarbij wel scherp in de gaten dat de toegevoegde waarde in verhouding staat tot de kosten. Plan een afspraak.

Een nieuw kantoor

Meer ruimte nodig? Of juist minder omdat collega’s vooral thuis werken? Een verhuizing heeft altijd impact op je ICT-omgeving. Hoe is internet geregeld op de nieuwe locatie? Neem je alle bestaande apparatuur mee of ga je voor nieuwe? Wij regelen in ieder geval alles op ICT-gebied, zodat jij op jouw werk kan blijven focussen. Plan een afspraak.

Nieuw kantoor foto
Blijf up-to-date foto

Blijf up-to-date

Angst is een slechte raadgever en het past ook niet bij ons om je bang te maken. Toch komen we daar op dit punt niet onderuit. Een oud systeem is namelijk vaak de oorzaak van problemen met veiligheid. Dat hebben veel bedrijven de laatste jaren ondervonden. Zij zijn door schade en schande wijs geworden. Doe je voordeel met deze wijsheid en wees de problemen voor! Wanneer er geen updates meer worden uitgegeven, wordt het risico met de dag groter. Ook al functioneert het systeem nog prima zonder updates, is het van groot belang om hierin toch te investeren. De gevolgen kosten vaak nog veel meer tijd en geld. Wij regelen dit graag voor je. Ben jij up-to-date? Plan een afspraak.